Otevřená skupina NNO pracující s ohroženými dětmi a mladými lidmi

Dne 12. června 2013 se v Kolpingově domě konalo setkání skupin pracujících s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Tohoto setkání jsme se zúčastnily za Centrum integrace dětí a mládeže, Praha 8.

Téma: Prostupné bydlení – sdílení zkušeností a příprava na plánovaný podzimní seminář.

Organizace, které se zúčastnily:

 • Letní dům: pomáhá dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí
 • Hestia, 5P: dobrovolnický program pro děti od 6 – 15 let, nový program: 3G –dobrovolníci nad 50 let, nový rodičovský program
 • Dům na půl cesty: posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci.
 • Fokus Praha: pro duševně nemocné
 • Člověk v tísni: rekvalifikační kurzy pro ženy, nový kurz – pracovník v sociálních službách
 • Proxima sociale: posláním je zvyšování kvality života občanů a pomoc překonat jim nepříznivé životní situace
 • Lata: pomáhá zvládat nepříznivé, ohrožující nebo jinak nelehké životní situace, se kterými k nám přicházejí. Přitom se však bere v potaz jejich samostatnost a schopnost řídit svůj život.
 • Střep: zabývá se sanací rodiny

Začátkem setkání se představily všechny organizace, řekly čím se zabývají, jaká je jejich cílová skupina a jaké novinky mají. Poté L. Boková představila Kolpingův dům, především mluvila o tréninkových bytech. Konkrétně Koplingův dům má 4 tréninkové byty, v současné době bylo ubytováno 15 rodin, 24 dospělých a 26 dětí.
Na závěr probíhala volná diskuze na téma prostupné bydlení. Kde všichni přítomní sdělovali své zkušenosti na danou problematiku, řešil se nedostatek těchto bytů. Bylo naplánováno další setkání, které bude v září s tím, že bude pozván někdo z jednotlivých městských částí, aby se tato situace začala efektivně řešit.

Tisková zpráva ze dne 13. června 2013
Centrum integrace děti a mládeže, o.s.
Martina Švárová

Kalendář
Benefiční koncert k 25. výročí
5. 5. 2016 - video
beneficni_koncert_2016
další videa zde

Rubriky

Hledat

Archiv

Archives

 • 2019 (6)
 • 2018 (25)
 • 2017 (30)
 • 2016 (50)
 • 2015 (44)
 • 2014 (28)
 • 2013 (22)

Štítky

RSS adam.cz