25. výročí Centra integrace dětí a mládeže – 5. 5. 2016

25. výročí Centra integrace dětí a mládeže, z.s. – tisková zpráva

Benefiční koncert 5. 5. 2016

Dne 5. 5. 2016 v 17.00 se v prostorách konferenční místnosti hotelu Alwyn, Praze 8-Karlíně, uskutečnil Benefiční koncert k oslavě 25. výročí od založení občanského sdružení, nyní spolku Centra integrace dětí a mládeže, z.s.

Foto – Program

Po představení úvodního krátkého videa demonstrujícího činnost i překážky, které muselo CID hlavně za dvou povodní překonat, paní moderátorka Yvona Jelénková provázela příjemně a přirozeně celým večerem. K naší velké radosti se jako hosté účastnili i paní Mgr. Alena Borhyová, zástupkyně starosty MČ Prahy 8, Federika Skuhravá a Radka Skuhravá (Osmička pro rodinu) a šéfredaktor měsíčníku Osmička, Mgr.Vladimír Slabý.

V kulturním programu vystoupily děti – Šolmesův klub s Markem Srazilem, dvě skupiny dětí ze ZŠ Petra Strozziho, na housle Ela Blahova a na malé harfy Ema Bašárová a Vendula Podlešáková. Jako hosté se představili Viktor Chomiak (kytara a zpěv), Nikol Tomancová (harfa) a za chybějící ze zdravotních důvodů podpořila odpoledne i výborná skupina In Action Ilony Vintrové a Václava Hořáka. Součástí programu byla expozice výtvarných děl dětí a pedagogů volnočasového kroužku ZŠ Petra Strozziho.

Celý večer měl i charitativní podtext. S radostí oznamujeme, že v dobrovolném individuálním dárcovství se podařilo získat 5300 Kč. Částka pokryla občerstvení účastníků včetně slavnostního dortu – cukrovinek tvarovaných do výročního čísla 25.

Velké díky patří všem partnerům, sponzorům a příznivcům, kteří podporovali CID celých 25 let. Díky patří i všem klientům, kteří využili jeho služeb, a kterým CID prokazatelně pomohl zlepšit kvalitu jejich života.

O mediální podporu se zasloužili a velké díky patří Petru Molkovi (www.adam.cz), Ivanu Navrátilíkovi (www.navratilik.cz), Hance Kosové (www.budupomahat.cz),  Mgr.Vladimíru Slabému, šéfredaktorovi časopisu Osmička (www.osmicka.cz), Rostislavu Šmídovi (www.javorost.cz) a Miroslavu Lepeškovi (www.fotomirekle.cz).

Bez podpory celého týmu CID by nebylo možné zorganizovat akci tak, jak proběhla. Velké díky tedy patří i našim kolegům a kolegyním.

Všem podporovatelům a dárcům, dobrovolníkům a účinkujícím velmi děkujeme!

 


 

Centrum of Integration of children and youth, z.s. – 25th Anniversary Concert– May 5th, 2016 – press release

On May 5th, 2016, at 5 p.m. sharp Conference Hall of Alwyn hotel in Prague 8-Karlín held Charity Concert to commemorate 25th Anniversary of foundation of civil association, now institution Centrum of Integration of Children and Youth, z.s. („CID“).

After screening a short introductory video demonstrating activities as well as obstacles that CID had to overcome, especially during the two floods, Mrs. Yvona Jelénková, the speaker, moderated the evening in a pleasant way and with the natural flow. To our great pleasure, Mgr. Alena Borhyová, deputy mayor for Prague 8, Radka Skuhravá, Federika Skuhravá (Osmička pro rodinu) and also editor-in-chief of Osmička, Mgr.Vladimír Slabý, kindly visitied the evening ceremony.

Cultural program included children´s performances– Šolmes club with Marek Srazil, two groups of children from Petr Strozzi Elementary School, Ela Blahova with violin, Ema Bašárová and Vendula Podlešáková on small harps. Viktor Chomiak (guitar and vocals) and Nikol Tomancová (harp) performed as guests .The evening was supported also by a great group In Action (Ilona Vintrová and Václav Hořák), who performed as a substitute for the performers that had to withdraw due to illness. Program was complemented by an exhibit of artwork from kids and pedagogues of freetime activities group of Petr Strozzi Elementary School.

The whole ceremony had also charitable undertone. We are glad to report, that voluntary individual donations raised 5 300 CZK. This sum was used to cover the refreshments (including the cake in form of figures 25) for all attendees.

Huge thank you goes to all partners, sponsors and friends who have supported CID within the 25-year time period. Thank you goes also to all clients, who consulted CID and to whom CID evincibly helped with life quality improvement.

Media coverage kindly provided by and big thank you goes to Petr Molka (www.adam.cz), Ivan Navrátilík (www.navratilik.cz), Hanka Kosová (www.budupomahat.cz), Mgr.Vladimír Slabý, editor-in-chief of Osmička magazine (www.osmicka.cz), Rostislav Šmíd (www.javorost.cz) and Miroslav Lepeška (www.fotomirekle.cz).

This even would not be possible without the support of the whole CID team. Heartfelt thank you goes to all our colleagues.

We are grateful to all our patrons, grantors, volunteers and to all the performers!

 

>>>

Hanka Kosová –  Budu pomáhat

>>>

Petr Molka – www.adam.cz


 

Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7994 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7871 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7838 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7824 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7776 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7794 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7800 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_8011 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7958 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7940 IMG_9745-001_ IMG_9823-001 Benefiční koncert k 25. výročí CIDIMG_7852 IMG_9703-001

Foto: Ivan Navrátilík, Petr Molka

Kalendář
Benefiční koncert k 25. výročí
5. 5. 2016 - video
beneficni_koncert_2016
další videa zde

Rubriky

Hledat

Archiv

Archives

 • 2024 (1)
 • 2023 (16)
 • 2022 (23)
 • 2021 (15)
 • 2020 (21)
 • 2019 (18)
 • 2018 (25)
 • 2017 (30)
 • 2016 (50)
 • 2015 (44)
 • 2014 (28)
 • 2013 (22)

Štítky

RSS adam.cz