Harfový koncert pro CID a KCK

Harfový koncert, který nás „oblažil nebeskou hudbou“, jak pravil pan doktor Jaroslav Šturma, jsme si užívali v pozdním odpoledni 22. ledna 2019 v konferenčním sále hotelu Alwyn. O nevšední zážitek se postaral dámský rodinný harfový kvartet Prah-a-harP. Programem provázela herečka Léčivého divadla Gabriela Filippi, která byla zároveň kmotrou nově vzniklého CD a to se po koncertě křtilo. Dalšími kmotry za CID byla Mgr. Vlasta Rydlová a PhDr. Marie Petrželová, za kvartet hudební skladatel a režisér Zdeněk Zahradník a zvukový mistr Ondřej Urban. Téměř tradičně vystoupily malé harfistky paní profesorky Hedviky Mousa Bacha a prvně se nám představil malý nadaný harfista Martin Sadílek a to byl opravdu nevšední zážitek. Jako poděkování za vystoupení předaly květiny malé baletky Ema a Verunka. Hosté měli možnost si nové CD zakoupit a nechat si ho i podepsat. Informační materiály o akcích, nabídce a novém projektu 2019 – 2020 ve spolupráci s Volonté Czech, o.p.s. byly k dispozici na panelech a blíže o nich také informovala paní
ředitelka CID, z.s. PhDr. Marie Petrželová.

Svojí návštěvou nás poctili vážení hosté a naši čestní členové – dětská psycholožka PhDr. Jiřinka Prekopová a PhDr. Jaroslav Šturma, klinický psycholog a ředitel DC Paprsek. Děkujeme zaměstnancům hotelu, kteří se jako již v minulosti, postarali o vybavení sálu i úžasné občerstvení, za foto Kateřině Horynové ( zde),Ivanu Navrátilíkovi a Pavlu Rydlovi, kteří koncert dokumentovali.

V Praze dne 24. ledna 2019

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Tisková zpráva v pdf  >>>

Kalendář
Benefiční koncert k 25. výročí
5. 5. 2016 - video
beneficni_koncert_2016
další videa zde

Rubriky

Hledat

Archiv

Archives

  • 2020 (3)
  • 2019 (18)
  • 2018 (25)
  • 2017 (30)
  • 2016 (50)
  • 2015 (44)
  • 2014 (28)
  • 2013 (22)

Štítky

RSS adam.cz