Benefiční setkání 17. června 2021

Konečně se to povedlo!

V této náročné době jsme se mohli sejít s přáteli, členy, klienty, milými a vzácnými hosty a oslavit 30 let od vzniku naší neziskové organizace Centrum integrace dětí a mládeže, z. s.

Slavnostním odpolednem nás provázela MgA. Marta Dietrich Dvorská, která uvítala hosty, příznivce a partnery CID. Kulturní program zahájila operní sólistka ND Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarez a dětmi. Jejich krásné árie vzbudily nadšení posluchačů  a umocnily významnost události.Dále vystoupil malý harfista Jakub Sadílek, studentky paní profesorky MgA. Hedviky Mousa Bacha  Kamila Prachtová a Tereza Vítková a o nevšední zážitek se opět postaral mladý talentovaný harfista Martin Sadílek, student paní prof. Mgr.Hany Müllerové. Mgr.Marcela Bílá s dětmi z Piánka pozdravila jen reprodukovaným zpěvem, protože živé vystoupení nebylo možné.

Paní ředitelka CID poděkovala dlouhodobým spolupracovníkům, dobrovolníkům, partnerům a donorům za podporu činnosti. S partnery ing.Zuzanou Bejó a Mgr.Milanem Cmárem z VOLONTÉ CZECH,o.p.s. všechny informovali o ukončení programu KPC – Krizového poradenského centra  a zahájení navazujícího PKC – Podpůrného krizového centra při KCK. Potěšila účast nejstarších členů CID Krystyny a Miroslava Petrových, předání certifikátu nominace Hestia na cenu Křesadlo naší milé dobrovolné spolupracovnici Bc. Marii Balcárkové a již došlo na krájení výročního dortu a slavnostní přípitek.

Děkujeme za návštěvu  panu starostovi MČ Prahy 8 Ondřeji Grosovi a radnímu Bc. Michalu Švarcovi, panu řediteli Karlínského Spektra DDM hl.m.Prahy  Mgr. Davidovi Berenreiterovi a Bc.Soně Zlatníkové, Dis., sólistce ND Praha Petře Alvarez Šimkové s rodinou, zástupcům škol a dalším. Velmi děkujeme za dlouhodobou podporu MK ČR, MHMP, MČ Praha 8 ad.

Poděkování patří i novému panu majiteli hotelu Alwyn, managerce Mgr. Markétě Urbanové a všem, kteří se postarali o perfektní přípravu konferenčního sálu i úžasné občerstvení, Rostislavu Šmídovi za natáčení videa, Milanu Pavýzovi a Jřímu Karáskovi za fotografie.

Struktura  infomateriálů na panelech a banerech v duchu  retro-news dokumentovala komunitní spolupráci a partnerství s Volonté, programy, činnost a práce klientů CID.

 

V Praze dne 17. 6. 2021

Centrum integrace dětí a mládeže, z. s.

www.cidpraha8.cz

 

Tisková zpráva v pdf   >>>

 

Kalendář
Benefiční koncert k 25. výročí
5. 5. 2016 - video
beneficni_koncert_2016
další videa zde

Rubriky

Hledat

Archiv

Archives

  • 2022 (11)
  • 2021 (15)
  • 2020 (21)
  • 2019 (18)
  • 2018 (25)
  • 2017 (30)
  • 2016 (50)
  • 2015 (44)
  • 2014 (28)
  • 2013 (22)

Štítky

RSS adam.cz