Přehled nových kroužků 2023

Nabízíme od září 2023
v rámci našich klubů Pecička , Pecka, BSS, R klubu rodičů a KCK – Komunitního centra Karlín:

 • Angličtina pro nejmenší
 • Kroužek přípravy dítěte na školní docházku
 • Logopedický kroužek pro děti
 • Kroužek rozvoje sociálně rozumových / kognitivních/ dovedností pro děti a mládež
 • Kroužek psychohygieny – jógy a relaxace pro děti a mládež
 • Odborné výchovně vzdělávací poradenství
 • Interaktivní besedy a workshopy pro rodiče i seniory


Logopedický kroužek pro děti
Neumí Vaše dítě vyslovit r, ř, l, ch, k nebo jinou hlásku?
V tom případě je tento kroužek určen právě Vám : pro předškoláky a děti mladšího školního věku nabízíme hravou formou nácvik nápravy vady řeči. Kroužek probíhá individuálně, je přizpůsoben specifickým potřebám dítěte. Kroužek probíhá 3 měsíce, lekce pravidelně každý týden 30 až 45 minut.
Dohoda s lektorkou na datu a času podle potřeb dítěte ( s možností docházet do kroužku i déle ).
Přihlásit se můžete emailem cidpraha8@centrum.cz nebo osobně v CID, lektorka Mgr. Edita Vrbová,
příspěvek 1 lekce 150 Kč, permanentka 12 lekcí 1600 Kč
pro členy klubu Pecička nebo Pecka 1 lekce 120 Kč, permanentka 12 lekcí 1300 Kč
Členský příspěvek do klubů CID je 400 Kč / rok

Kroužek přípravy dítěte na školní docházku
Kroužek probíhá individuální formou podle dohody s rodiči. Je určen pro všechny předškoláky, kteří se chtějí dobře připravit na školní docházku. Hravou a kreativní formou nacvičují takové dovednosti jako je udržení pozornosti, paměť, vnímání, grafomotorika, jemná a hrubá motorika, verbální a početní myšlení, všeobecný přehled, tělesná obratnost, manuální zručnost a to vše s ohledem na věk a schopnosti dítěte.
Přihlásit se můžete emailem cidpraha8@centrum.cz nebo osobně v CID, lektorka Mgr. Edita Vrbová,
příspěvek 1 lekce 150 Kč, permanentka 12 lekcí 1600 Kč
pro členy klubu Pecička nebo Pecka 1 lekce 120 Kč, permanentka 12 lekcí 1300 Kč
Členský příspěvek do klubů CID je 400 Kč / rok

Kroužek rozvoje sociálně rozumových/ kognitivních/ dovedností pro děti a mládež
Ostýcháte se mluvit před ostatními? Chcete se zlepšit v takových dovednostech jako je spolupráce, komunikace, pozornost, paměť, efektivní řešení problémů atd.? Právě pro Vás máme připravenou celou řadu her a zábavných úkolů k zlepšení těchto dovedností. Zapište se do skupinového kroužku sociálně rozumových a poznávacích /kognitivních/ dovedností.
Přihlásit se můžete emailem cidpraha8@centrum.cz nebo osobně v CID, lektorka Mgr. Edita Vrbová,
příspěvek 1 lekce 180 Kč, permanentka 12 lekcí 2 000 Kč
pro členy klubu Pecička nebo Pecka 1 lekce 150 Kč, permanentka 12 lekcí 1700 Kč
Členský příspěvek do klubů CID je 400 Kč / rok

Kroužek psychohygieny – jógy a relaxace pro děti a mládež
Rádi byste něco udělali pro Vaše zdraví, ale nevíte co a jak na to? Jste ve věku 8 až 18 let? Pravidelné cvičení jógy a relaxace Vám k tomu určitě pomůže. Má řadu pozitivních dopadů, jak na psychické, tak na fyzické zdraví, vede k větší flexibilitě, protažení a posílení svalů , ke zmírnění stresu, zlepšení koncentrace pozornosti atd. (jedná se o skupinové cvičení).
Přihlásit se můžete emailem cidpraha8@centrum.cz nebo osobně v CID, lektorka Mgr. Edita Vrbová,
příspěvek 1 lekce 200 Kč, permanentka 12 lekcí 2 200 Kč
pro členy klubu Pecička nebo Pecka 1 lekce 150 Kč, permanentka 12 lekcí 1700 Kč
Členský příspěvek do klubů CID je 400 Kč / rok

Angličtina pro nejmenší
Byli byste rádi, kdyby Vaše dítě umělo základy anglického jazyka ještě předtím než začne navštěvovat základní školu a bylo tak skvěle připravené ? Přihlaste dítě do našeho kroužku Aj pro nejmenší od 3 do 6 let. Výuka probíhá skupinově pro maximálně 6 dětí hravou formou každý týden v úterý od 10 do 10: 45.
Možnost osobně se domluvit na individuálních lekcích AJ pro děti (od 3 do 10 let).
Přihlásit se můžete emailem cidpraha8@centrum.cz nebo osobně v CID, lektorka Mgr. Edita Vrbová,
příspěvek 1 lekce 180 Kč, permanentka 12 lekcí 2 000 Kč
pro členy klubu Pecička nebo Pecka 1 lekce 150 Kč, permanentka 12 lekcí 1700 Kč
Členský příspěvek do klubů CID je 400 Kč / rok

Odborné výchovně vzdělávací poradenství
Má vaše dítě problémy ve škole s učením, nezvládáte jeho výchovu, má špatné známky, SPU, SPUCH aj. Přijďte se poradit na konzultaci s naší psycholožkou Mgr. Editou Vrbovou.
Přihlásit se můžete emailem cidpraha8@centrum.cz, telefonicky nebo osobně v CID a dále se i dohodnout na individuální práci s Vaším dítětem
příspěvek za jednu konzultaci 200 Kč, pro členy klubu Pecička a Pecka 1 konzultace 150 Kč
Členský příspěvek do klubů CID je 400 Kč / rok

Interaktivní besedy a workshopy pro rodiče, seniory a praktikanty
Rádi diskutujete na aktuální témata jako je rodina, kultura (filmy, knihy, výtvarné umění), není Vám cizí hovořit o svých názorech a probírat pro a proti, dovedete si představit, že přednesete dané téma a ostatní to budou komentovat? Tak pro Vás nabízíme interaktivní besedy, které jsou určeny pro všechny od 18 let, s našimi lektory a odbornými hosty.
Přihlásit se můžete emailem cidpraha8@centrum.cz nebo osobně v CID, příspěvek dobrovolný

 

Přehled kroužků v pdf  >>>

Kalendář
Benefiční koncert k 25. výročí
5. 5. 2016 - video
beneficni_koncert_2016
další videa zde

Rubriky

Hledat

Archiv

Archives

 • 2024 (1)
 • 2023 (16)
 • 2022 (23)
 • 2021 (15)
 • 2020 (21)
 • 2019 (18)
 • 2018 (25)
 • 2017 (30)
 • 2016 (50)
 • 2015 (44)
 • 2014 (28)
 • 2013 (22)

Štítky

RSS adam.cz